Irish_social_dancing_comp.JPG
 

CCE Sudbury Irish Arts

Welcome to the Home of the Living Traditions of Irish Dance, Language, Music and Culture in Sudbury Ontario.

Become a member of the Sudbury Irish Arts Association to join in fun events throughout the year.

 

Welcome to the CCE Sudbury Irish Arts Association

Welcome to the website of CCE Sudbury Irish Arts Association, an Irish cultural group focusing on music, dance and Irish language. Comhaltas Ceoltóirí Éireann translates into "The Society of Irish Musicians." You are invited to join us in our many activities.

For details on our various events, head over to our Events page and feel free to read through our newsletter. You can also become a member online.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is an international organization dedicated to the preservation and enjoyment of traditional Irish music, dance, language and culture. The organization offers a wide variety of activities that include céilís (dances with live traditional music), music sessions, Irish dance workshops, celebrity concerts, music lessons and Irish language classes.

Our organization here in Sudbury, Ontario was founded in 1996.

Tá Fáilte Romhat!

Fáilte chuig an suíomh idirlín de Comhaltas Ceoltóirí Éireann Sudbury, grúpa cultúrtha Éireannach a phléann le ceol, damhsa agus teanga na hÉireann. Cuireann muid fáilte mhór ghroí úil romhat páirt a ghlacadh sna himeachtaí eagsúla atá á n-éagrú againn.

Le tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl againn, breathnaigí le bhúr dtoil ar Leathanach na n-Imeachtaí agus léigí an nuachtán a fhoilsíonn muid. Is féidir an t-iarratas ballraíochta a íoslódáil ar an Leathanach Ballraíochta.

Is eagraíocht idirn áisiúntaí Comhaltas Ceoltóirí Éireann a bhfuil ceol damhsa teanga agus cultúr na hÉireann mar smior ár gcroíthe againn; déantar gach iarracht iad a chaomhnú agus a cheiliúradh anseo in Sudbury. Eagraíonn muid imeachtaí eagsúla chun an aidhm seo a bhaint amach; céilithe (damhsaí le ceol beo tradisiúnta), seisiúin cheoil, cearlanna damhsa Éireannacha, ceolchoirmeacha agus ranganna ceoil agus Gaeilge.

Bunaíodh an grúpa in Sudbury sa bhliain 1996.

CCE Sudbury Irish Arts Association Objectives

CCE SIAAI concerns itself with the development of an environment conducive to: promoting traditional Irish music and arts in all its forms; promoting Irish traditional dancing and singing with the traditional music; fostering and promoting the use of the Irish language; and creating a closer bond among all lovers of Irish music and culture.

The objectives/activities for which the corporation is incorporated are:

  • To educate and increase the public's understanding and appreciation of the arts by providing performances of an artistic nature in public places, senior citizens homes, churches, community centres and educational institutions and by providing seminars on topics relating to such performances.

  • To provide instructional seminars on topics related to the performing and visual arts

  • To produce performing arts festivals for the purposes of educating and advancing the public's understanding and appreciation of Irish culture.

CCE Sudbury Irish arts Association blog

Contribute to the Comhaltas Ceoltóirí Éireann Sudbury Irish Arts Association, Inc. blog.

Please send submissions of stories related to the Comhaltas mandate (Irish/Celtic culture). Email Wanda or Crystal to get in touch.

The blog is the companion of the CCE Sudbury Irish Arts Association website.

New members are always welcome.

OUR EVENTS ARE OPEN TO ALL PEOPLE OF ALL AGES.

There is an online membership form on the Contact Us page or click the button below.

Upcoming Irish Cultural Events in Sudbury.

For more upcoming Irish Cultural Events in Sudbury, check out our calendar here.